Sessió PLE2020/07 Ordinària de Ple Municipal del 30 de juny de 2020

Sessió PLE2020/07 Ordinària de Ple Municipal del 30 de juny de 2020

Ple Municipal - Ordinària 30/06/2020 19:00h Publicat el: 07/10/20 15:56h

Observacions de la sessió:

 

A) Part resolutiva
1.- Aprovació actes anteriors
PLE2020/6 Extraordinària amb urgència 09/06/2020
PLE2020/5 Ordinària 26/05/2020
2.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la número 498 a la 665
3.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 534/2020, 30 de maig, pel qual s’aprova la personació de l’Ajuntament de Castellar del Vallès com acusació particular en el procediment judicial de Diligència Prèvies núm. 289/2020 tramitat en el Jutjat d’Instrucció núm. 2, o en qualsevol dels Jutjats que derivi, pels aspectes que afectin o puguin afectar a aquesta corporació
4.- Aprovació inicial de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora de la circulació de vianants i de vehicles de Castellar del Vallès
5.- Aprovar la primera pròrroga del contracte per a la concessió de la gestió del servei públic relatiu a l’Escola Bressol Municipal “El Coral” en favor de ‘SUARA SERVEIS, SCCL’ (exp. CONT1100017)
6.- Aprovar la segona pròrroga del contracte de gestió del servei públic relatiu a l’Escola Bressol Municipal “Colobrers” en favor de ‘SUARA SERVEIS, SCCL’ (exp. CONT090005)
7.- Assumptes sobrevinguts
B) Part deliberativa i de control
8.- Moció del grup JxC - per al desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar a Castellar
9.- Moció del grup JxC - sobre la gestió del procés de reobertura escolar
10.- Moció del grup ERC - Per la promoció del comerç electrònic
11.- Moció del grup ERC - Per la transformació dels patis d'escola en espais educatius
12.- Precs i preguntes

 

  Anar als documents
  0h 00' 00'' 2 Intervencions
  0h 39' 35'' 0 Intervencions
  0h 40' 29'' 10 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta