Sessió JGL 2020/18 Ordinària de Junta de Govern Local del 30 de j...

Sessió JGL 2020/18 Ordinària de Junta de Govern Local del 30 de juny de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 30/06/2020 09:30h Publicat el: 07/07/20 16:39h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/17 Ordinària 23/06/2020
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Aprovació inicial Projecte d'Urbanització del Pla de Millora Urbana Can Carner Sud (PMU-02)
2.2 Correcció error import taxa de la llicència d'obres majors OMA1900028, C. Hospital 5
3.- Regidoria de Transició Ecològica
3.1 Aprovació inicial del projecte d'obres de "Recuperació del camí antic de Fonts Calents. Tram Font de la Riera - Pont de Turell - Tram de Can Barba i Can juliana.
4.- Regidoria de Serveis Generals
4.1 Inici de licitació de subministrament i instal·lació de mobiliari urbà destinat a diverses places, CONT2000038, procediment Obert, tramitació ordinària
4.2 Adjudicar el Servei de correcció lingüística del setmanari municipal d'informació L'Actual, 2a convocatòria, CONT2000012 Procediment obert tramitació urgent
4.3 Servei d'assegurances de danys a edificacions i instal·lacions a través adhesió a la primera pròrroga Acord marc del servei d'assegurances de danys a edificacions i instal·lacions (2017.06) amb destinació a les entitats locals de Catalunya de ACM, CONT2000079
5.- Assumptes sobrevinguts
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta