Sessió JGL 2020/17 Ordinària de Junta de Govern Local del 23 de j...

Sessió JGL 2020/17 Ordinària de Junta de Govern Local del 23 de juny de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 23/06/2020 09:30h Publicat el: 30/06/20 16:19h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/16 Ordinària 16/06/2020
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA1900021, C. Major 104-108
3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Llicència d’Obres Via Pública núm. 2020-6329
4.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans
4.1 Modificació de l'error material detectat a l'acord d'Informe revisió resum numèric Padró d'Habitants modificat, a 1 de gener de 2020.
5.- Assumptes sobrevinguts
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta