Sessió JGL 2020/16 Ordinària de Junta de Govern Local del 16 de j...

Sessió JGL 2020/16 Ordinària de Junta de Govern Local del 16 de juny de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 16/06/2020 09:30h Publicat el: 25/06/20 09:55h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/15 Ordinària 09/06/2020
 2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1   Concedir pròrroga d'obres majors OMA1700002, Psg. Plaça Major 7 i Psg. Tolrà 18-20A-20E
2.2   Aprovar memòria valorada i contracte menor d'obra per a la "Reparació dels camins del Parc de Colobrers amb sauló sòlid"
 3.- Regidoria de Serveis Generals
3.1   Iniciar la licitació de les obres per a la millora de les places municipals : Plaça dels Horts, Plaça mas Romeu, Espais públics situats al carrer Alemanya i franja entre carrer Irlanda i carrer suècia i espai públic ubicat al carrer de Can Juliana (CONT2000030)
3.2  Iniciar la licitació del Servei de control integrat de plagues en l'àmbit ambiental: desratització, desinsectació i desinfecció d'edificis i dependències municipals de Castellar del Vallès.(CONT2000005)
3.3   Adjudicar les obres de pavimentació de carrers a l'Airesol D i altres vials a Castellar del Vallès (CONT2000007)
3.4   Subministrament de 25 punts fotovoltaics DIBA, a través de l'adhesió a l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (2017.01, Lot 2.1), CONT2000031
3.5   Modificació del contracte de vestuari, calçat i complements de la Policia Local - LOT 1_ (VESTUARI I UNIFORMITAT) I LOT 2 -(CALÇAT I COMPLEMENTS) CONT1800158 I l
3.6   Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Castellar del Vallès i el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per a l’adhesió d’aquesta Corporació a la xarxa de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya (RESCAT)
 4.- Regidoria d'Economia
4.1   Justificació subvenció entitat sensibilització 19/C9/0001
4.2   Justificació subvenció entitat sensibilització 19/C9/0002
4.3   Justificació subvenció entitat sensibilització 19/C9/0003
4.4   Justificació subvenció entitat sensibilització 19/C9/0005
4.5   Justificació subvenció entitat sensibilització 19/C9/0004
 5.- Assumptes sobrevinguts

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta