Sessió JGL 2020/15 Ordinària de Junta de Govern Local del 9 de ju...

Sessió JGL 2020/15 Ordinària de Junta de Govern Local del 9 de juny de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 09/06/2020 09:30h Publicat el: 16/06/20 16:04h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/14 Ordinària 02/06/2020
 2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1   Concedir llicència d'obres majors OMA2000015, C. Guinart 15
2.2   Concedir llicència d'obres majors OMA2000008, C. Mina 84
2.3   Concedir llicència d'obres majors OMA2000006, C. Mina 80
2.4   Concedir llicència d'obres majors OMA2000010, C. Torras 3
2.5   Concedir llicència d'obres majors OMA2000005, C. Mina 78
2.6   Concedir llicència d'obres majors OMA2000003, C. Mina 22
 3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1   Llicència Obres Via Pública núm. 2020-5242
3.2   Llicència Obres Via Pública núm. 2020-5547
 4.- Regidoria d'Economia
4.1   Justificació subvenció entitat gent gran 19/C8/0001
4.2   Justificació subvenció entitat joventut 19/C5/0001
 5.- Assumptes sobrevinguts
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta