Sessió JGL 2020/14 Ordinària de Junta de Govern Local del 2 de ju...

Sessió JGL 2020/14 Ordinària de Junta de Govern Local del 2 de juny de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 02/06/2020 09:30h Publicat el: 09/06/20 16:19h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/13 Ordinària 26/05/2020
 2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1.- Concedir llicència d'obres majors OMA1900008, Torre Turull
2.2.- Aprovar inicialment el pla especial d’assignació d’ús a una reserva d’equipament (piscina Colobrers)
2.3.- Acordar la caducitat i arxiu de l‘expedient de sol·licitud de baixa de gual de la finca situada al carrer Mont-Rodon, 15
2.4.- Alta llicència de gual carrer Irlanda, 42
2.5.- Alta llicència de gual carrer Joan Maragall, 24
2.6.- Denegar l’ampliació del gual del carrer Terra Alta, 53
2.7.- Concedir llicència d'obres majors OMA1900025, C. Martiri 8-12
2.8.- Aixecar la suspensió de l’execució de les obres amb llicència OMA1700007, C. Jeies 61A
2.9.- Iniciar expedient de baixa d'ofici de la llicència de gual del carrer de Sant Pere d'Ullastre, 32
2.10.- Aprovació inicial de la memòria valorada d'obres de "Rehabilitació del Pont del Camí de Can Casamada"
2.11.- Alta llicència de gual carrer Suècia, 37
2.12.- Declarar que és procedent aplicar la bonificació del 95% de l'ICIO a la llicència d'obres menors OMe 5884, C. Itàlia 13 (IUR2000038)
2.13.- Modificar les característiques de la llicència de gual del ptge. Mercè Rodoreda 2-8, ptge. Montserrat Roig 2-6 i Ronda Turuguet 32-44.
2.14.- Aprovació inicial de la memòria valorada "obres d'instal·lació d'un sistema de prevenció i detecció d'incendis forestals - pressupostos participatius"
2.15.- Aprovar l'alta d'ofici de la llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació OMA1800016- avinguda Castellar, 7.
2.16.- Donar compte de les modificacions no substancials presentades, de l'expedient d'obres OMA1700022, C. Arbreda 32-48
2.17.- Concedir llicència de divisió horitzontal IUR1900129, C. Ermot 37
 3.- Regidoria d'Habitatge
3.1.- Aprovació de l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 del conveni de col·laboració relatiu a l’oficina local d’habitatge/borsa de mediació, en relació amb la tramitació dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del covid-19 en els lloguers de l’habitatge habitual
 4.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
4.1.- Llicència Obres Via Pública núm. 2020-3066
4.2.- Llicència Obres Via Pública núm. 2020-1905
4.3.- Llicència Obres Via Pública núm. 2020-3607
4.4.- Llicència Obres Via Pública núm. 2020-3608
4.5.- Llicència Obres Via Pública núm. 2020-3644
4.6.- Llicència Obres Via Pública núm. 2020-3942
4.7.- Llicència Obres Via Pública núm. 2020-3976
4.8.- Llicència Obres Via Pública núm. 2020-4008
4.9.- Llicència Obres Via Pública núm. 2020-2951
4.10.- Llicència Obres Via Pública núm. 2020-3785
4.11.- Llicència Obres Via Pública núm. 2020-4563
4.12.- Llicència Obres Via Pública núm. 2020-4568
4.13.- Llicència Obres Via Pública núm. 2020-4566
4.14.- Llicència Obres Via Pública núm. 2020-4598
 5.- Regidoria d'Economia
5.1.-  Justificació subvenció entitat esports 19/D8/0001
5.2.-  Justificació subvenció entitat esports 19/D8/0002
5.3.-  Justificació subvenció entitat esports 19/D8/0003
5.4.-  Justificació subvenció entitat esports 19/D8/0004
5.5.-  Justificació subvenció entitat esports 19/D8/0005
5.6.-  Justificació subvenció entitat esports 19/D8/0006
5.7.-  Justificació subvenció entitat esports 19/D8/0007
5.8.-  Justificació subvenció entitat esports 19/D8/0008
5.9.-  Justificació subvenció entitat esports 19/D8/0009
5.10.- Justificació subvenció entitat esports 19/D8/0010
5.11.- Justificació subvenció entitat esports 19/D8/0011
5.12.- Justificació subvenció entitat esports 19/D8/0012
5.13.- Justificació subvenció entitat esports 19/D8/0013
5.14.- Justificació subvenció entitat esports 19/D8/0014
5.15.- Justificació subvenció entitat esports 19/D8/0015
 6.- Assumptes sobrevinguts
 

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta