Sessió PLE2020/05 Ordinària de Ple Municipal del 26 de maig de 2020

Ple Municipal - Ordinària 26/05/2020 19:01h Publicat el: 30/05/20 12:41h

Observacions de la sessió:

A) PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació acta anterior.-
2.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la número 436 a la 497.-
3.- Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament, primer trimestre de 2020.-
4.- Aprovar la no disponibilitat de crèdits per complir l'objectiu de regla de despesa.-
5.- Aprovar un Pla econòmic i financer per a 2020-2021, per incompliment de la regla de despesa.-
6.- Convalidar la resolució de l'alcalde per la que s'aprova la modificació de crèdit número 2/2020 del pressupost de l'ajuntament.-
7.- Aprovació del Pla de Reactivació Socioeconòmica de Castellar del Vallès.-
8.- Temes sobrevinguts
B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL
9.- Moció del grup d'ERC - Flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local.-
10.- Precs i preguntes
Convocatòria
Acta
Google+
  0h 05' 05'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  0h 10' 30'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  1h 40' 15'' 0 Intervencions Copia hipervincle