Sessió JGL 2020/13 Ordinària de Junta de Govern Local del 26 de m...

Sessió JGL 2020/13 Ordinària de Junta de Govern Local del 26 de maig de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 26/05/2020 09:30h Publicat el: 05/06/20 15:37h

Observacions de la sessió:

 1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/12 Ordinària 19/05/2020
 2.- Regidoria de Projectes Urbans
1.  Correcció error numeració carrer de la llicència d'obres majors OMA1700002, C. Bassetes 2C i 4A-4D
2.  Concedir llicència d'obres majors OMA2000004, C. Can Torrella 19
 3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
1 Llicència d’obres Via Pública núm. 2020-2077
2 Llicència d’obres Via Pública núm. 2020-2052
 4.- Regidoria de Serveis Generals
1. Subministrament d'un vehicle, mitjançant arrendament amb opció a compra, a través de l'adhesió la primera pròrroga de l’Acord marc de mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (2016.02, Lot 3.13), CONT2000024
2. Aprovar la segona pròrroga del servei de control de plagues : desratització de la via pública i clavegueram del terme municipal de Castellar del Vallès (CONT1600115)
3. Aprovar la segona pròrroga del servei de neteja i desinfecció preventiu de legionel·losi de les instal·lacions i equipaments municipals d'alt i baix risc (CONT1600091)
 5.- Regidoria d'Economia
1. Justificació subvenció entitats medi ambient 19/A2/0001
2. Justificació subvenció entitats medi ambient 19/A2/0002
3. Justificació subvenció entitat serveis socials 19/C4/0001
4. Justificació subvenció entitat serveis socials 19/C4/0002
5. Justificació subvenció entitat serveis socials 19/C4/0003
6. Justificació subvenció entitat serveis socials 19/C4/0004
7. Justificació subvenció entitat serveis socials 19/C4/0005
8. Justificació subvenció entitat serveis socials 19/C4/0006
9. Justificació subvenció entitat salut animal 19/C2/0001
10. Justificació subvenció entitats salut animal 19/C2/0002
11. Justificació subvenció entitat cultura 19/D7/0001
12. Justificació subvenció entitat cultura 19/D7/0002
13. Justificació subvenció entitat cultura 19/D7/0003
14. Justificació subvenció entitat cultural 19/D7/0004
15. Justificació subvenció entitat cultura 19/D7/0005
16. Justificació subvenció entitat cultura 19/D7/0006
17. Justificació subvenció entitat cultura 19/D7/0007
18. Justificació subvenció entitat cultura 19/D7/0008
19. Justificació subvenció entitat cultura 19/D7/0009
20. Justificació subvenció entitat cultura 19/D7/0010
21. Justificació subvenció entitat cultura 19/D7/0011
22. Justificació subvenció entitat cultura 19/D7/0012
23. Justificació subvenció entitat cultura 19/D7/0013
24. Justificació subvenció entitat cultura 19/D7/0014
25. Justificació subvenció entitat cultura 19/D7/0015
26. Justificació subvenció entitat cultura 19/D7/0016
27. Justificació subvenció entitat cultura 19/D7/0017
28. Justificació subvenció entitat cultura 19/D7/0018
29. Justificació subvenció entitat cultura 19/D7/0019
30. Justificació subvenció entitat cultura 19/D7/0020
31. Justificació subvenció entitat cultura 19/D7/0021
32. Justificació subvenció entitat cultura 19/D7/0022
33. Justificació subvenció entitat cultura 19/D7/0023
34. Justificació subvenció entitat cultura 19/D7/0024
35. Justificació subvenció entitat educació 19/C1/0001
36. Justificació subvenció entitat educació 19/C1/0002
37. Justificació subvenció entitat educació 19/C1/0003
38. Justificació subvenció entitat educació 19/C1/0004
39. Justificació subvenció entitat educació 19/C1/0005
40. Justificació subvenció entitat educació 19/C1/0006
41. Justificació subvenció entitat educació 19/C1/0007
42. Justificació subvenció entitat educació 19/C1/0008
43. Justificació subvenció entitat educació 19/C1/0009
6. Assumptes sobrevinguts
7.- Precs i preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta