Sessió JGL 2020/12 Ordinària de Junta de Govern Local del 19 de m...

Sessió JGL 2020/12 Ordinària de Junta de Govern Local del 19 de maig de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 19/05/2020 09:30h Publicat el: 27/05/20 18:36h

Observacions de la sessió:

 1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/10 Ordinària 10/03/2020
 2.- Regidoria de Transició Ecològica
2.1   Aprovar la minuta de conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Castellar del Vallès i La Vallesana, SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Castellar del Vallès
 3.- Regidoria d'Economia
3.1 Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2020
 4.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans
4.1 Oferta pública ocupació 2020
4.2 Resum numèric general d’actualització del Padró Municipal d’Habitants que contempla les variacions de població fins a 1 de gener de 2020
 5.- Assumptes sobrevinguts
 6.- Precs i preguntes
 
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta