Sessió PLE2020/04 Ordinària de Ple Municipal del 28 d'abril de 2020

Sessió PLE2020/04 Ordinària de Ple Municipal del 28 d'abril de 2020

Ple Municipal - Ordinària 28/04/2020 19:00h Publicat el: 12/07/22 10:26h

Observacions de la sessió:

 1.- Aprovació actes anteriors
PLE2020/2 Ordinària 25/02/2020
PLE2020/3 Extraordinària 31/03/2020
 2.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la 218 a la 435
 3.- Donar compte de la resolució d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2019
 4.- Donar compte l'informe trimestral sobre el compliment de l'article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local.
 5.- Donar compte de la resolució d’aprovació de la gratuïtat temporal de les tarifes d’aplicació en l’exercici 2020 corresponents als títols de transport propis i/o socials del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers per carretera del municipi de Castellar del Vallès
 6.- Donar compte de l’ Informe mensual de la gestió de l’acció municipal de l’Ajuntament davant la crisi del COVID-19.
7.- Assumptes Sobrevinguts
8.- Precs i preguntes
  Anar als documents
  0h 00' 39'' 0 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta