Sessió JGL 2020/11 Aquesta sessió va quedar anul·lada per l'estat...

Sessió JGL 2020/11 Aquesta sessió va quedar anul·lada per l'estat d'alarma Ordinària de Junta de Govern Local del 17 de març de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 17/03/2020 09:30h Publicat el: 12/03/20 17:29h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/10 Ordinària 10/03/2020
Propostes
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA1600006, C. Sant Miquel de Toudell 6
2.2 Concedir llicència d'obres majors OMA1900008, Torre Turull
2.3 Concedir llicència d'obres majors OMA1900022, C. Alguer 5C i Rd. Llevant 15B
3.- Regidoria d’Educació
3.1 Aprovar la minuta del conveni de col·laboració institucional de la Fundació Autònoma
Solidària (FAS) amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès en la participació en el projecte
“Campus Ítaca” en la Universitat Autònoma de Barcelona.
4.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
4.1 Llicència obres Via Pública núm. 2020-2077
4.2 Llicència obres Via Pública núm. 2020-3066
4.3 Llicència obres Via Pública núm. 2020-2052
5.- Regidoria d'Economia
5.1 Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2020
6.- Assumptes sobrevinguts
7.- Precs i preguntes

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria