Sessió JGL 2020/10 Ordinària de Junta de Govern Local del 10 de m...

Sessió JGL 2020/10 Ordinària de Junta de Govern Local del 10 de març de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 10/03/2020 00:00h Publicat el: 04/06/20 13:29h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/9 Ordinària 03/03/2020
Propostes
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Correcció error numeració carrer de la llicència d'obres majors OMA1800002, aprovada per JGL 24/07/19
2.2 Aprovar la segregació i acceptar la cessió de la superfícies destinada a vial del xamfrà format per la carretera de Sentmenat i el carrer Josep Anselm Clavé
2.3 Aprovació inicial del projecte executiu d'obres municipals ordinàries "Eliminació de dos abocaments d'aigües residuals al medi a la urbanització de Can Font, terme municipal de Castellar del Vallès"
2.4 Alta llicència de gual carrer Irlanda, 22
3.- Regidoria de Transició Ecològica
3.1 Aprovació de la prorroga i la Tercera addenda del conveni amb Associació Ràdio-Taxi Castellar per al transport de viatgers a Can Font i Ca n'Avellaneda, per a l'any 2020.
4.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans
4.1 Oferta pública ocupació 2020
5.- Assumptes sobrevinguts
6.- Precs i preguntes

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta