Sessió JGL 2020/9 Ordinària de Junta de Govern Local del 3 de març de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 03/03/2020 09:30h Publicat el: 11/03/20 15:40h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/8 Ordinària 25/02/2020
Propostes
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Donar compte de les modificacions no substancials presentades, de l'expedient d'obres OMA1800013, C. Conca de Barberà 18
2.2 Donar compte de les modificacions no substancials presentades, de l'expedient d'obres OMA1700004, C. Bassetes 2
2.3 Iniciar expedient d’alta d’ofici de la llicència de gual de l'estació de servei del c Bages, 1.
2.4 Iniciar expedient d’alta d’ofici de la llicència de gual de l'estació de servei del c Priorat, 84.
2.5 Aprovació memòria valorada de les obres de "rehabilitació de l'escala de connexió entre el Passeig Montcau i el carrer de les Vinyes".
2.6 Concedir llicència d'obres majors OMA1900026, C. Girona 25
3.- Assumptes sobrevinguts
4.- Precs i preguntes

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo