Sessió JGL 2020/8 Ordinària de Junta de Govern Local del 25 de fe...

Sessió JGL 2020/8 Ordinària de Junta de Govern Local del 25 de febrer de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 25/02/2020 09:30h Publicat el: 05/03/20 14:05h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/7 Ordinària 18/02/2020
 Propostes
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Aprovar les modificacions de la llicència de parcel·lació IUR1900078, C. Doctor Vergés 41 i C. Lleida 5
2.2 Aprovació de la resolució definitiva de la llicència ambiental c. Solsonès, 70 exp. 20190033.
 3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Llicencia obres Via Pública núm. 2020-1901
3.2 Pròrroga de llicència obres Via Pública núm. 2020-2230
 4.- Regidoria de Cooperació i Nova Ciutadania
4.1 Aprovar la minuta del conveni marc de col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès per a l’aplicació de polítiques conjuntes en matèria de cooperació i ajut al desenvolupament internacional al Senegal.
 5.- Regidoria de Treball
5.1 Aprovar la minuta del conveni de col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès pel desenvolupament del Programa Referents d’Ocupació Juvenil (convocatòria any 2019), que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya.
 6.- Regidoria de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme
6.1 Incoar expedient sancionador SOA/O-190713.
6.2 Incoar expedient sancionador SOA/O-190807.
6.3 Incoar expedient sancionador SOA/O-190809.
6.4 Incoar expedient sancionador SOA/O-190823.
 7.- Assumptes sobrevinguts
 8.- Precs i preguntes

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta