Sessió PLE2020/02 Ordinària de Ple Municipal del 25 de febrer de 2020

Sessió PLE2020/02 Ordinària de Ple Municipal del 25 de febrer de 2020

Ple Municipal - Ordinària 25/02/2020 19:00h Publicat el: 04/05/20 15:20h

Observacions de la sessió:

a) Part Resolutiva
1.- Aprovació acta anterior.-
2.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la número 59/2020 a la 217/2020.-
3.- Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament, quart trimestre de 2019.-
4.- Donar compte de l'informe de seguiment del pla d'ajust, any 2019.-
5.- Aprovació inicial modificació 1/2020 de la plantilla del personal al servei de l'ajuntament.-
6.- Aprovació modificació 1/2020 de la relació de llocs de treball del personal al servei de l'ajuntament.-
7.- Aprovació retribucions del personal al servei de l'Ajuntament 2020.-
8.- Aprovació de les tarifes del servei de taxi per a l'any 2020.-
9.- Assumptes sobrevinguts.-
 b) Part deliberativa i de control
10.- Moció del grup municipal de Som de Castellar - PSC - Rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona.-
11.- Moció del grup municipal ERC - per a la commemoració del dia internacional de les dones.-
12.- Moció del grup municipal ERC - Sostenibilitat en els municipis.-
13.- Moció del grup municipal Junts per Castellar - Per l'habilitació de noves places d'aparcament a la zona del carrer de Sant Jaume.-
14.- Precs i preguntes.-

 

  Anar als documents
  0h 00' 00'' 2 Intervencions
  0h 27' 40'' 2 Intervencions
  1h 42' 40'' 3 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta