Sessió JGL 2020/7 Ordinària de Junta de Govern Local del 18 de fe...

Sessió JGL 2020/7 Ordinària de Junta de Govern Local del 18 de febrer de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 18/02/2020 09:30h Publicat el: 27/02/20 14:16h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/6 Ordinària 11/02/2020
Propostes
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Concedir llicència de parcel·lació IUR1900079, C. Mina 78-84
2.2 Alta llicència de gual carrer Irlanda, 3
2.3 Baixa d'ofici de la llicència de gual del c Conca de Barberà, 25
3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Llicencia obres Via Pública núm. 2020-1605
4.- Regidoria d’Educació
4.1 Aprovar la minuta del conveni de col•laboració de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, Viver Tres Turons SCCL, el Gremi de Jardineria de Catalunya, l’Ajuntament de Castellar del Vallès i l’Associació d’Agricultors Viveristes de Barcelona per promocionar, impulsar i desenvolupar, en entorn laboral amb formació dual, els cicles formatius de grau mitjà de jardineria i floristeria i de producció agroecològica, i el cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural, a l’institut de Formació Professional de Castellar del Vallès, per al curs 2019-2020. 
5.- Assumptes sobrevinguts
6.- Precs i preguntes
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta