Sessió JGL 2020/6 Ordinària de Junta de Govern Local del 11 de fe...

Sessió JGL 2020/6 Ordinària de Junta de Govern Local del 11 de febrer de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 11/02/2020 09:30h Publicat el: 18/02/20 15:27h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/5 Ordinària 04/02/2020
 Propostes
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Iniciar expedient d'alta d'ofici de la llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació OMA1800016- avinguda Castellar, 7.
2.2 Suspendre l'execució de les obres amb llicència OMA1700007 per la renúncia de l'arquitecte tècnic
2.3 Rectificar l'acord de Junta de Govern Local de data 05/11/19 de l'expedient d'obres OMA1900004
 3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Llicència d’obres Via Pública núm. 2020-1426
 4.- Regidoria de Serveis Generals
4.1 Iniciar la licitació del contracte d'obres Acabament de les obres de l'Espai Tolrà (CONT2000008)
 5.- Regidoria d'Activitat Econòmica
5.1 Conveni de cooperació entre administracions per a l’execució del programa “serveis consolidats a l’emprenedoria i l’empresa”
 6.- Assumptes sobrevinguts
 7.- Precs i preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta