Sessió JGL 2020/5 Ordinària de Junta de Govern Local del 4 de feb...

Sessió JGL 2020/5 Ordinària de Junta de Govern Local del 4 de febrer de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 04/02/2020 09:30h Publicat el: 13/02/20 13:54h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/4 Ordinària 28/01/2020
Propostes
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Concedir llicència de parcel·lació IUR1900118, C. Josep M. Valls 31 i Marià Fortuny 5
2.2 Denegar l’alta de la llicència de gual del carrer Arbreda, 32
2.3 Concedir llicència d'obres majors OMA1900009, C. Serra de Sant Feliu 40
2.4 Aprovació tramitació expedient d'ús provisional OMA1900027, C. Priorat 76
2.5 Modificar les característiques de la llicència de gual corresponent al ptge. Montserrat Roig 8-24 i el ptge. Mercè Rodoreda, 10-26.
2.6 Declarar que és procedent aplicar la bonificació del 95% de l'ICIO a la llicència d'obres menors OMe 5684, C. Romaní 3A (IUR2000007)
2.7 Declarar que és procedent aplicar la bonificació del 95% de l'ICIO a la llicència d'obres menors OMe 5671, C. Romaní 3B (IUR2000008)
3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Llicència d’obres Via Pública núm. 2020-1073
4.- Assumptes sobrevinguts
5.- Precs i preguntes
 

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta