Sessió JGL 2020/4 Ordinària de Junta de Govern Local del 28 de gener de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 28/01/2020 00:00h Publicat el: 04/02/20 17:35h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/3 Ordinària 21/01/2020
Propostes
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Baixa de llicència de gual del c Agustina d'Aragó, 10
3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Llicencia obres Via Pública núm. 2020-73
3.2 Llicencia obres Via Pública núm. 2020-661
3.3 Llicencia obres Via Pública núm. 2020-687
3.4 Llicencia obres Via Pública núm. 2020-744
3.5 Llicencia obres Via Pública núm. 2020-751
4.- Regidoria de Serveis Generals
4.1 Declarar deserta la licitació del Servei de correcció lingüística del setmanari municipal d'informació L'Actual, CONT1900182
5.- Regidoria de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme
5.1 Incoar expedient sancionador de tinença de gossos perillosos, número SOA/O-191025
6.- Assumptes sobrevinguts
7.- Precs i preguntes

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo