Sessió PLE2020/01 Ordinària de Ple Municipal del 28 de gener de 2020

Sessió PLE2020/01 Ordinària de Ple Municipal del 28 de gener de 2020

Ple Municipal - Ordinària 28/01/2020 19:00h Publicat el: 04/02/20 12:01h

Observacions de la sessió:

A) Part Resolutiva

1.- Aprovació acta anterior

PLE2019/15 Ordinària 17/12/2019

2.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la número 1496/2019 a la 58/2020.

3.- Donar compte de l'informe trimestral sobre el compliment de l'article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local.

4.- Ratificació de la resolució de l'alcalde de modificació del termini de justificació de les subvencions a entitats sense ànim de lucre per a l'any 2019.

5.- Aprovació del conveni amb Fundació Privada Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès, per al període 2020-2023.

6.- Assumptes sobrevinguts.

B) Part deliberativa i de control

7.- Moció del grup municipal JxC - Contra la inhabilitació del MH President Joaquim Torra i Pla.

8.- Moció del grup municipal Ciutadans - de suport als òrgans constitucionals i per instar a l'actual govern d'Espanya a no realitzar concessions als grups independentistes.

9.- Moció grup municipal Som de Castellar - PSC - sobre les denegacions d'ajuts al pagament de lloguer MIFO 2019.

10.- Moció del grup municipal ERC - per la recuperació de l'edifici de les antigues escoles escolapis i posterior caserna de la guàrdia civil de Castellar.

11.- Moció del grup municipal ERC - Accés d'animals domèstics als establiments públics

12.- Precs i preguntes

 

 

  Anar als documents
  0h 00' 00'' 0 Intervencions
  1h 58' 10'' 10 Intervencions
Document

Convocatòria