Sessió JGL 2020/2 Ordinària de Junta de Govern Local del 14 de ge...

Sessió JGL 2020/2 Ordinària de Junta de Govern Local del 14 de gener de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 14/01/2020 09:30h Publicat el: 21/01/20 13:16h

Observacions de la sessió:

 1.- Aprovació acta anterior

Propostes
2.- Regidoria d'Habitatge
2.1 Proposta Resolució Ambiental exp.201900033 c. Solsonès,70
3.- Regidoria d'Atenció Social i Salut Pública
3.1 Aprovar la minuta de l’addenda de pròrroga per l’any 2020 del Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies amb l’Ajuntament, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
4.- Regidoria de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme
4.1 SOA/O-191025 Àlex Fernández Vicente
5.- Assumptes sobrevinguts
6.- Precs i preguntes

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta