Sessió JGL 2019/43 Ordinària de Junta de Govern Local del 17 de desembre de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 17/12/2019 09:30h Publicat el: 16/01/20 15:57h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2019/42 Ordinària 10/12/2019.
Propostes
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Concedir llicència de parcel·lació IUR1900078, C. Doctor Vergés 41 i Lleida 5.
2.2 Sotmetre el projecte d’actuació específica OMA1700028, de Torre Turull, a la CTUB per a la seva aprovació definitiva o denegació.
3.- Regidoria de Transició Ecològica
3.1 Aprovar conveni amb Diputació de Barcelona per a la recollida i tractament de residus a zona de la Riera de les Arenes.
4.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
4.1 Llicencia obra via pública nº 2019-16013.
4.2 Llicencia obra via pública nº 2019-16279.
4.3 Llicencia obra via pública nº 2019-16333.
5.- Regidoria d'Economia
5.1 Aprovar la refosa de les tarifes dels preus públics per a 2020.
6.- Regidoria de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme
6.1 Aprovació de l'addenda de la minuta i el conveni de cooperació entre municipis per la prestació, de manera compartida, del servei auxiliar de grua municipal.
7.- Assumptes sobrevinguts
8.- Precs i preguntes
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo