Sessió PLE2019/15 Ordinària de Ple Municipal del 17 de desembre d...

Sessió PLE2019/15 Ordinària de Ple Municipal del 17 de desembre de 2019

Ple Municipal - Ordinària 17/12/2019 19:00h Publicat el: 08/04/20 11:27h

Observacions de la sessió:

 a) Part Resolutiva

1.- Aprovació acta anterior.
2.- Ratificar el decret 1406 d'avançar la celebració del PLE ordinari al 17 de desembre.
3.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la número 1336 a la 1475.
4.- Donar compte del nomenament de funcionari/a interí/na amb caràcter d'urgència.
5.- Aprovació de la modificació 3/2019 de la relació de llocs de treball i la refosa amb efectes de l'1 de gener de 2020.
6.- Aprovació inicial de l’ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària de Castellar del Vallès.
7.- Renovació membres del Consell municipal de Comunicació.
8.- Assumptes sobrevinguts.
 
b) Part deliberativa i de control
 
9.- Mocions
9.1 Moció del grup municipal Cs - Per la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis a l'accés a les pensions de viduïtat.
9.2 Moció grup municipal ERC - Il·luminació plaça Mirador
9.3 Moció grup municipal ERC - en defensa de la llibertat d'expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya
9.4 Moció grup municipal ERC - per declarar Castellar municipi feminista
9.5 Moció grup municipal ERC - Per eliminació de la taxa rosa i per la bonificació de productes d'higiene femenina
9.6 Moció del grup municipal SOM de Castellar-PSC vers les noves tarifes del transport integrat de l'Autoritat del Transport Metropolità
 
10.- Precs i preguntes
  Anar als documents
  0h 26' 27'' 3 Intervencions
  2h 10' 45'' 7 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta