Sessió JGL 2019/42 Ordinària de Junta de Govern Local del 10 de desembre de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 10/12/2019 09:30h Publicat el: 16/01/20 15:54h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2019/41 Ordinària 03/12/2019
Propostes
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Alta llicència de gual carrer Barcelona, 45
2.2 Concedir llicència d'obres majors OMA1900024, C. Pomera 5
2.3 Declarar la caducitat de l'expedient d'obres majors O-060047, C. Pomera 5
2.4 Desistiment de la sol·licitud d'alta de llicència de gual, de la finca situada al carrer sant Miquel, 8.
2.5 Concedir llicència d'obres majors OMA1900023, C. Forn de Raig 29
3.- Regidoria de Serveis Generals
3.1 Iniciar licitació Servei de correcció lingüística del setmanari municipal d'informació L'Actual, CONT1900182
3.2 Adhesió a la primera pròrroga del contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), CONT1800227
4.- Regidoria d'Economia
4.1 Aprovació concessió subvencions a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament, per a l'any 2019
5.- Regidoria d'Activitat Econòmica
5.1 Participar en el 50è concurs d’aparadors i premi a la millor campanya nadalenca a les xarxes socials, organitzat per la Cambra de Comerç de Sabadell
6.- Assumptes sobrevinguts
7.- Precs i preguntes

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo