Sessió JGL 2019/41 Ordinària de Junta de Govern Local del 3 de desembre de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 03/12/2019 09:30h Publicat el: 11/12/19 13:41h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2019/40 Ordinària 26/11/2019
Propostes
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA1900015 per construir una rotonda al encreuament de la Ctra. B-124 i Rda. Tolosa.
2.2 Concedir llicència d'obres majors OMA1700016, C. Jeies 80.
3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Llicencia obres via pública nº 2019-15579.
4.- Regidoria d'Atenció Social i Salut Pública
4.1 Aprovar la minuta de l’addenda relativa al conveni de col·laboració i regulador pel finançament de la contractació del personal destinat a l’EAIA del Consell Comarcal del Vallès Occidental amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès per l’any 2019.
5.- Regidoria de Serveis Generals
5.1 Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de projecció i gestió de cinema (CONT1600077).
6.- Assumptes sobrevinguts
7.- Precs i preguntes

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo