Sessió JGL 2019/40 Ordinària de Junta de Govern Local del 26 de novembre de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 26/11/2019 09:30h Publicat el: 04/12/19 15:19h

Observacions de la sessió:

 
1.- Aprovació acta anterior 
JGL2019/39 Ordinària 19/11/2019 
Propostes 
2.- Regidoria de Projectes Urbans 
2.1 Alta llicència de gual  pg. Tolrà 18-20 - pg. plaça Major, 7.
3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment 
3.1 Llicencia obres via pública nº 2019-14906 
3.2 Llicencia obres via pública nº 2019-15143
4.- Regidoria de Serveis Generals 
4.1 Adjudicar el contracte de manteniment dels treballs de prevenció d'incendis a les urbanitzacions i a Sant Feliu del Racó (CONT1900146) 
4.2 Aprovar la pròrroga del contracte de servei de gestió integral dels espais verds públics a favor de FCC Ambiente, SA (CONT1600011) 
4.3 Aprovar la pròrroga del contracte del Servei de suport a la redacció dels mitjans de comunicació de titularitat municipal en l’àmbit esportiu, expedient CONT1800167
5.- Assumptes sobrevinguts 
6.- Precs i preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo