Sessió PLE2019/14 Ordinària de Ple Municipal del 26 de novembre d...

Sessió PLE2019/14 Ordinària de Ple Municipal del 26 de novembre de 2019

Ple Municipal - Ordinària 26/11/2019 19:00h Publicat el: 08/04/20 11:09h

Observacions de la sessió:

A) Part Resolutiva
1.- Aprovació actes anteriors.-
PLE2019/13 Ordinària 22/10/2019
PLE2019/12 Extraordinària amb urgència 17/10/2019
2.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la número 1180 a la 1335.-
3.- Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament, tercer trimestre de 2019.-
4.- Donar compte de l'informe trimestral sobre compliment article 104 bis LRBRL.-
5.- Aprovació de l'ampliació i revocació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona en matèria de gestió, liquidació i recaptació d'ingressos de dret públic.-
6.- Composició de la Comissió municipal del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic per la legislatura 2019-2023 i modificació puntual del seu reglament.-
7.- Aprovació de la primera revisió del  Document Únic de Protecció Civil Municipal, DUPROCIM, versió pública i versió confidencial.-
8.- Participació al projecte de VILES FLORIDES de l’Ajuntament de Castellar del Vallès pel programa de 2020.-
9.- Aprovar inicialment del reglament de funcionament del Consell Municipal d’Adolescents.-
10.- Assumptes sobrevinguts.- 
B) Part deliberativa i de control
 11.- Moció del grup municipal la CUP - En suport a Rojava i en defensa de la Pau a Orient Mitjà.-
 12.- Moció del grup municipal ERC - Per la constitució d'un acord marc per la piscina descoberta de Castellar del Vallès.-
 13.- Moció del grup municipal ERC - Per la redacció d'un estudi de mobilitat a la B-124 dins la trama urbana de Castellar.-
 14.- Moció del grup municipal ERC - Accessibilitat locals comercials.-
 15.- Moció del grup municipal JUNTS PER CASTELLAR - per la protecció del dret a l'habitatge digne i la reducció de les ocupacions il·legals d'habitatges.-
 16.- Precs i preguntes.-
 
  Anar als documents
  3h 21' 55'' 8 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta