Sessió JGL 2019/37 Ordinària de Junta de Govern Local del 5 de no...

Sessió JGL 2019/37 Ordinària de Junta de Govern Local del 5 de novembre de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 05/11/2019 09:30h Publicat el: 15/11/19 12:54h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2019/36 Ordinària 29/10/2019
Propostes
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA1900004, C. Passeig 177
2.2 Concedir llicència d'obres majors OMA1800034, C. Noguera 5
2.3 Concedir llicència de divisió horitzontal IUR1900080, C. Mestre Ros 3, bx.
2.4 Baixa de llicència de gual del c Ali Bey, 4
2.5 Baixa de llicència de gual del c Bullidors, 69
3.- Regidoria d'Habitatge
3.1 Conveni entre l’agència de l’habitatge per a la cessió de quatre habitatges de titularitat pública administrats per l’agència
4.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
4.1 Llicencia obres via pública nº 2019-14154
5.- Regidoria de Serveis Generals
5.1 Adquisició directa, a títol onerós de la finca ubicada al número 9 del carrer Hospital, per ampliació Biblioteca Municipal Antoni Tort.
6.- Assumptes sobrevinguts
7.- Precs i preguntes
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta