Sessió JGL 2019/36 Ordinària de Junta de Govern Local del 29 d'octubre de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 29/10/2019 09:30h Publicat el: 07/11/19 18:43h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2019/35 Ordinària 22/10/2019
Propostes
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Aprovació inicial de la memòria valorada "remodelació de vials al polígon Can Carner a Castellar del Vallès"
2.2 Concedir llicència de parcel·lació IUR1900018, C. Catalunya 100
2.3 Concedir llicència d'obres majors OMA1900010, C. Conca de Barberà 10
2.4 Concedir llicència d'obres majors OMA1900019, . Sant Esteve 76 bx-4, C. Montcada 35 bx-2
2.5 Modificar les característiques de la llicència de gual corresponent al ptge. Montserrat Roig 26-46, ptge. Joan Capri 20-40 i el c. J.V.Foix, 22.
2.6 Modificar les característiques de la llicència de gual corresponent al c Retir, 19-21.
2.7 Aprovar l'alta d'ofici de la llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació OMA1700018- c Arbreda, 68
3.- Regidoria de Serveis Generals
3.1 Iniciar la licitació del contracte del servei de manteniment, conservació i reposició de l'enllumenat púbic de Castellar del Vallès. (CONT1900141)
3.2 Iniciar la licitació de l'acord marc d'homologació a professionals i/o empreses per prestar el servei d'accions formatives que engloben el centre de coneixement de l'edifici el Mirador (CONT1900162)
3.3 Aprovar la primera pròrroga del contracte de Servei de sonorització i il·luminació dels actes organitzats per l'ajuntament o amb el seu suport (CONT1700107)
3.4 Prendre coneixement de l'adjudicació pel Consorci Localret del contracte de serveis de telecomunicacions (CONT1700124)
3.5 Aprovar la segona pròrroga del contracte del servei de manteniment de les instal·lacions de calefacció, climatització, ACS, gas i sistemes de telegestió dels edificis municipals (cont1600070)
4.- Assumptes sobrevinguts
5.- Precs i preguntes
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo