Sessió JGL 2019/35 Ordinària de Junta de Govern Local del 22 d'oc...

Sessió JGL 2019/35 Ordinària de Junta de Govern Local del 22 d'octubre de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 22/10/2019 09:30h Publicat el: 07/11/19 18:41h

Observacions de la sessió:

 1.- Aprovació acta anterior

JGL2019/34 Ordinària 15/10/2019
Propostes
2.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
2.1 Llicencia obres via pública núm. 2019-13025
2.2 Llicencia obres via pública núm. 2019-13026
2.3 Llicencia obres via pública núm. 2019-13027
2.4 Llicencia obres via pública núm. 2019-13152
3.- Assumptes sobrevinguts
4.- Precs i preguntes

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta