Sessió PLE2019/13 Ordinària de Ple Municipal del 22 d'octubre de 2019

Ple Municipal - Ordinària 22/10/2019 19:00h Publicat el: 07/04/20 13:19h

Observacions de la sessió:

 

A) Part Resolutiva
1.- Ratificar el decret 1095 d'avançar la celebració del PLE ordinari al 22 d'octubre. 
2.- Aprovació actes anteriors.
PLE2019/10 Ordinària 24/09/2019
PLE2019/11 Extraordinària 15/10/2019
 3.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la número 1021 a la 1179.
 4.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 5/2019 del pressupost de l'ajuntament.
 5.- Aprovar inicialment el pressupost i la plantilla per a 2020.
 6.- Aprovar provisionalment la creació, modificació i derogació d'ordenances fiscals per a 2020.
 7.- Aprovar inicialment la cinquena modificació de l'ordenança general reguladora de preus públics.
 8.- Aprovar inicialment les ordenances reguladores de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.
 9.- Aprovar la sol·licitud d'adhesió a la mesura 3 de l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, de 14 de març de 2019.
 10.- Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana “Can Carner Sud” PMU-02.
 11.- Assumptes sobrevinguts.
 B) Part deliberativa i de control 
 12.- Moció del grup municipal la CUP – En suport a Rojava i en defensa de la Pau a Orient Mitjà.
 13.- Moció del grup municipal JUNTS X CASTELLAR – Per impulsar mesures per millorar la seguretat de Castellar del Vallès.
 14.- Precs i Preguntes.
Convocatòria
Acta
Google+
  0h 18' 26'' 8 Intervencions Copia hipervincle