Sessió JGL 2019/34 Ordinària de Junta de Govern Local del 15 d'oc...

Sessió JGL 2019/34 Ordinària de Junta de Govern Local del 15 d'octubre de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 15/10/2019 09:30h Publicat el: 24/10/19 18:41h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior
JGL2019/33 Ordinària 08/10/2019
Propostes
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Aprovar les modificacions de la llicència d'obres OMA1700005, C. Garrofers 66
2.2 Alta llicència de gual carrer Sant Sebastià, 1
2.3 Alta llicència de gual carrer Sant Sebastià, 1B
2.4 Alta llicència de gual carrer Sant Sebastià, 3
2.5 Alta llicència de gual carrer Sant Sebastià, 5B
3.- Regidoria de Transició Ecològica
3.1 Acordar la incorporació del titular de la llicència de taxi núm.1 al conveni entre l’Associació Ràdio Taxi Castellar i l’Ajuntament de Castellar del Vallès per a la prestació del servei de transport a la demanda en taxi entre el nucli urbà i les urbanitzacions de Can Font i Ca n’ Avellaneda.
4.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
4.1 Llicència d’ obres de via pública núm. 2019-12877
4.2 Llicència d’ obres de via pública núm. 2019-12880
5.- Regidoria de Serveis Generals
5.1 Declarar desert el procediment de la licitació del contracte de serveis d'activitats lúdiques per a la promoció d'un envelliment actiu i saludable al Casal Catalunya per a la gent gran del municipi. (CONT1900121)
6.- Assumptes sobrevinguts
7.- Precs i preguntes
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta