Sessió JGL 2019/33 Ordinària de Junta de Govern Local del 8 d'octubre de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 08/10/2019 09:30h Publicat el: 17/10/19 17:33h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior:
JGL2019/32 Ordinària 01/10/2019
Propostes
2.- Regidoria de Serveis Generals
2.1 Iniciar l'expedient de licitació pel contracte de serveis de manteniment dels treballs de prevenció d'incendis a les urbanitzacions i a Sant Feliu del Racó.
3.- Regidoria de Projectes Urbans
3.1 Acordar la distribució d’execució per fases del projecte executiu d'estabilització de talussos de Can Font.
3.2 Concedir llicència de parcel·lació IUR1900018, C. Catalunya 100
3.3 Concedir llicència d'obres majors OMA1800032, C. Pomera 4
3.4 Desistiment de la sol·licitud d'alta de llicència de gual, de l’habitatge situat al carrer Joan Maragall, 30
3.5 Desistiment de la sol·licitud d'alta de llicència de gual, de l’habitatge situat al carrer dels Garrofers, 23.
3.6 Aprovació de la memòria valorada de les obres de substitució de l'enllumenat del camp de futbol municipal a LED.
4.- Assumptes sobrevinguts
5.- Precs i preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo