Sessió JGL 2019/32 Ordinària de Junta de Govern Local del 1 d'oct...

Sessió JGL 2019/32 Ordinària de Junta de Govern Local del 1 d'octubre de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 01/10/2019 16:30h Publicat el: 02/10/19 10:08h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
GL2019/31 Ordinària 24/09/2019
Propostes
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Aprovar l'alta d'ofici de la llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació OMA1600018- c Nou, 56.
2.2 Aprovar l'alta d'ofici de la llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació OMA1700014- c Llívia, 3
2.3 Desistiment de la sol·licitud de baixa de la llicència de gual, de l’habitatge situat al carrer Nou, 45.
2.4 Acordar la caducitat i arxiu de l‘expedient de sol·licitud de baixa de gual de la finca situada al carrer Suècia, 47.
2.5 Alta llicència de gual carrer Emili Carles Tolrà, 8, amb accés per Josep Girbau Homet, 12.
3.- Regidoria de Serveis Generals
3.1 Iniciar licitació del servei de distribució postal i publicitat i de manteniment de bucs de llibres reservat a entitats de caràcter social DA 4a LCSP, expedient CONT1900133
4.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
4.1 Llicencia obra via pública núm. 2019-11828
5.- Assumptes sobrevinguts
6.- Precs i preguntes

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta