Sessió PLE2019/10 Ordinària de Ple Municipal del 24 de setembre de 2019

Ple Municipal - Ordinària 24/09/2019 19:00h Publicat el: 10/02/20 09:35h

Observacions de la sessió:

 

A) Part Resolutiva
1.- Aprovació acta anterior: PLE2019/9 Ordinària 23/07/2019
2.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia de la número 478 a la 1020
3.- Acceptar la revocació de la delegació aprovada pel PLE de l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall, per la competència per convocar, licitar i adjudicar el contracte de serveis per al manteniment i reposició de l'enllumenat públic del municipi de Sant Llorenç Savall.
4.- Aprovació Festes locals any 2020
5.- Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament, segon trimestre de 2019
6.- Aprovar el compte general de l'exercici 2018
7.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 4/2019 del pressupost de l'ajuntament
8.- Aprovació modificació 2/2019 de la relació de llocs de treball del personal al servei de l'ajuntament
9.- Assumptes sobrevinguts
B) Part deliberativa i de control
10.- Mocions presentades
10.1- ERC_Moció carrer o plaça 1-O.
10.2- ERC_Moció en suport de les ONG que treballen en el rescat i salvament del Mediterrani.
10.3- ERC_Moció concerts accessibles.
10.4- ERC_Moció senyalització carrers.
10.5- CIUTADANS_Moció per garantir l’accés universal dels llibres de text a Castellar.
10.6- Grup municipal Som de Castellar-PSC de suport al Correllengua 2019.
11.- Precs i preguntes

 

Convocatòria
Acta
Google+
  0h 02' 35'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  0h 10' 53'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  0h 11' 20'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  0h 15' 30'' 3 Intervencions Copia hipervincle
  0h 18' 37'' 5 Intervencions Copia hipervincle
  0h 57' 42'' 10 Intervencions Copia hipervincle
  1h 32' 34'' 4 Intervencions Copia hipervincle
  1h 43' 56'' 7 Intervencions Copia hipervincle
  2h 20' 57'' 14 Intervencions Copia hipervincle
  2h 51' 20'' 15 Intervencions Copia hipervincle