Sessió JGL 2019/31 Ordinària de Junta de Govern Local del 24 de s...

Sessió JGL 2019/31 Ordinària de Junta de Govern Local del 24 de setembre de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 24/09/2019 16:30h Publicat el: 01/10/19 18:41h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2019/30 Ordinària 17/09/2019
 
Propostes
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Aprovar la minuta de conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Castellar del Vallès i La Vallesana, SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic
2.2 Iniciar expedient d'alta d'ofici de la llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació OMA1700018 Arbreda, 68
2.3 Alta llicència de gual carrer Sant Josep, 3
 3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Llicencia obres via pública núm.: 2019-11415
3.2 Llicencia obres via pública núm.: 2019-11416
 4.- Regidoria d'Atenció Social i Salut Pública
4.1 Pròrroga del contracte de servei d’atenció psicosocial per a la realització del projecte ‘Arc de Sant Martí’ (CONT1700112).
4.2 Pròrroga del contracte de serveis de suport d’intervenció socioeducativa del centre obert “Les Tres Moreres” de Castellar del Vallès (CONT1700116).
 5.- Assumptes sobrevinguts
 6.- Precs i preguntes

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta