Sessió JGL 2019/29 Ordinària de Junta de Govern Local del 12 de setembre de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 12/09/2019 16:30h Publicat el: 05/09/19 16:07h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació actes anteriors
JGL2019/28 Ordinària 03/09/2019
 
Propostes
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Acceptar la sol·licitud de desistiment del tràmit de parcel·lació IUR1900076, C. Ermot 4-4B
2.2 Acceptar la sol·licitud de desistiment del tràmit de parcel·lació IUR1900061, C. Sant Iscle 34-36
2.3 Modificació del projecte executiu d'estabilització de talussos de Can Font.
2.4 Aprovació inicial del projecte bàsic i d’execució d'obres per a la creació d'un camí fluvial des del pont del Turell fins a la palanca del camí de Castellar Vell al Riu Ripoll a Castellar del Vallès.
2.5 Aprovació inicial del projecte bàsic i d’execució d'obres per la millora de places del municipi
2.6 Aprovació inicial del projecte bàsic i d’execució d'obres d'ampliació de la vorera esquerra de l'Avinguda Sant Esteve, al tram entre Sala Boadella i Montcada
 
3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Llicencia obres Via Pública núm. 2019-10730
3.2 Llicencia obres Via Pública núm. 2019-10623
3.3 Llicencia obres via Pública núm. 2019-10655
 
4.- Assumptes sobrevinguts
 5.- Precs i preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Google+
  No hi ha índex de vídeo