Sessió JGL 2019/28 Ordinària de Junta de Govern Local del 3 de se...

Sessió JGL 2019/28 Ordinària de Junta de Govern Local del 3 de setembre de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 03/09/2019 16:30h Publicat el: 04/09/19 14:13h

Observacions de la sessió:

1.- Actes pendents d’aprovar

JGL2019/27 Ordinària 30/07/2019

 Propostes
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Concedir llicència de legalització d'obres OMA1900014, C. Solsonès 87.
2.2 Concedir llicència d'obres majors OMA1900007, C. Forn de Raig 1.
2.3 Declarar que és procedent aplicar la bonificació del 95% de l'ICIO a la llicència d'obres menors OMe 499, C. Pinasses 25.
2.4 Concedir llicència d'obres majors OMA1900013, C. Garraf 6.
2.5 Aprovació inicial del projecte bàsic i d’execució d'obres per a la creació d'un camí fluvial des del pont del Turell fins a la palanca del camí de Castellar Vell al Riu Ripoll a Castellar del Vallès.
2.6 Aprovació inicial del projecte bàsic i d’execució d'obres d'acabament de les obres de l'Espai Tolrà.
3.- Assumptes sobrevinguts
4.- Precs i preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta