Sessió JGL 2019/27 Ordinària de Junta de Govern Local del 30 de j...

Sessió JGL 2019/27 Ordinària de Junta de Govern Local del 30 de juliol de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 30/07/2019 16:30h Publicat el: 01/08/19 13:18h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2019/26 Ordinària 23/07/2019
Propostes
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Llicència ambiental exp. 201800067 activitat de laboratori d'anàlisis de recerca c. Conca de Barberà,25
2.2 Concedir llicència de divisió horitzontal IUR1900056, Ctra. Sabadell 24 bx i 1a i C. Llagostes 22
2.3 Concedir llicència d'obres majors OMA1900005, C. Josep Vicenç Foix 18 i Passatge Mercè Rodoreda 40-46
2.4 Alta llicència de gual Emili Carles Tolrà, 4
2.5 Concedir llicència d'obres majors OMA1800030, C. Suècia 1
2.6 Denegar la sol·licitud d'alta de llicència de gual d'un local comercial al c Barcelona,30
2.7 Correcció acord JGL 02/07/19 sobre la bonificació de l’ICIO de les obres menors OMe 5631
2.8 Concedir llicència d'obres majors OMA1900003, Av. Castellar 51
3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Llicencia obra via pública núm.: 2019-9633
3.2 Llicencia obres via pública núm.: 2019-9020
4.- Regidoria de Serveis Generals
4.1 Iniciar la licitació de l'acord marc d'homologació de professionals i/o empreses pel servei de formació, conversa i activitats per la promoció de la llengua anglesa als/les ciutadans/nes de Castellar del Vallès (CONT1900127)
5.- Assumptes sobrevinguts
6.- Precs i preguntes

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta