Sessió JGL 2019/26 Ordinària de Junta de Govern Local del 23 de j...

Sessió JGL 2019/26 Ordinària de Junta de Govern Local del 23 de juliol de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 23/07/2019 16:30h Publicat el: 25/07/19 20:14h

Observacions de la sessió:

 1.- Aprovació acta anterior
JGL2019/25 Ordinària 16/07/2019
Propostes
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Aprovar les modificacions del projecte d'obres OMA1700007, c/ Jeies, 61-A
2.2 Concedir llicència d'obres majors OMA1900001, reforma edifici comercial per supermercat i aparcament rda. Tolosa, 2
2.3 Denegar la sol·licitud de senyalització d'un contragual al c Primavera, 13.
2.4 Acordar la caducitat i arxiu de l‘expedient de sol·licitud de baixa de gual de la finca situada al carrer Girona, 3 amb entrada al carrer Barcelona 34.
3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Alta llicències guals c Caldes, 34 i Agustina d'Aragó, 41.
3.2 Llicencia obres via pública núm: 2019-9406
4.- Regidoria d'Economia
4.1 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Salut Animal
4.2 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Serveis Socials
4.3 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Gent Gran
4.4 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Medi Ambient
4.5 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit d'Educació
4.6 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Joventut
4.7 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit d'Igualtat d'Oportunitats
4.8 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Cultura
4.9 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit d'Esports
4.10 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Cooperació, Solidaritat, Nova Ciutadania i Voluntariat (activitats de sensibilització)
4.11 Aprovació concessió subvenció a Servei a la Natura de Castellar del Vallès
4.12 Aprovació concessió subvenció a Agrupació de Defensa Forestal de Castellar del Vallès
4.13 Aprovació concessió subvenció a Associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Castellar del Vallès
4.14 Aprovació concessió subvenció a Parròquia de Sant Esteve en Castellar del Vallès (Càritas)
4.15 Aprovació concessió subvenció a Fundació Privada Atendis
4.16 Aprovació concessió subvenció a Cruz Roja Española
4.17 Aprovació concessió subvenció a Suport Castellar Salut Mental
4.18 Aprovació concessió subvenció a Associació Coral Pas a Pas
4.19 Aprovació concessió subvenció a Vilabarrakes
4.20 Aprovació concessió subvenció a Antonio Martínez Andreo (Museu de l'Antoni)
4.21 Aprovació concessió subvenció a Associació Centre d'Estudis de Castellar del Vallès- Arxiu d'Història
4.22 Aprovació concessió subvenció a Associació Club Cinema Castellar Vallès
4.23 Aprovació concessió subvenció a Grup Il·lusió
4.24 Aprovació concessió subvenció a Unió Esportiva Castellar
4.25 Aprovació concessió subvenció a Club Bàsquet Castellar
4.26 Aprovació concessió subvenció a Asociación de Concesionarios del Mercado Municipal de Castellar del Vallès
4.27 Aprovació concessió subvenció a Associació de Comerciants de Castellar del Vallès
4.28 Aprovació concessió subvenció a Associació d'Empresaris de Castellar del Vallès
 
5.- Assumptes sobrevinguts
6.- Precs i preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta