Sessió PLE2019/9 Ordinària de Ple Municipal del 23 de juliol de 2019

Ple Municipal - Ordinària 23/07/2019 19:00h Publicat el: 07/10/19 15:19h

Observacions de la sessió:

A) Part Resolutiva
1.- Aprovació Actes anterior:
PLE2019/7 Extraordinària 15/06/2019
PLE2019/8 Extraordinària 25/06/2019
2.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia de la núm. 733 a la 865.-
3.- Donar compte al Ple sobre el compliment de l'article 104.bis LRBRL.-
4.- Aprovació Increment addicional de les retribucions del personal funcionari i laboral al servei de l'ajuntament.-
5.- Aprovació modificació 2/2019 de la relació de llocs de treball del personal al servei de l'ajuntament.-
6.- Donar compte de la signatura de l’acta de liquidació definitiva del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de l'ARE Nou Eixample i Turuguet.-
7.- Aprovació inicial Modificació Puntual POUM III.-
8.- Renovació de l’adhesió al Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) que porta a terme el Consell Comarcal del Vallès Occidental.-
9.- Atorgament de la Medalla de la Vila, a títol pòstum, al Sr. Joan Alonso Casajuana.-
10.- Assumptes sobrevinguts.-
 
B) Part deliberativa i de control
1.- Mocions presentades.-
- Junts per Castellar_Moció prevenció d’incendis forestals
- ERC_Moció_Identificació i retirada de fibrociment a Castellar del Vallès i l’adhesió a la campanya “Amiant Zero a Europa”
- ERC_Moció per reduir l’ús de plàstics
- ERC_Moció taquilles per guardar bicicletes plegables
- ERC_Moció llibertat presos polítics
- ERC_Moció Biomassa
2.- Precs i preguntes.-
Convocatòria
Acta
Google+
  0h 13' 58'' 5 Intervencions Copia hipervincle
  0h 44' 25'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  0h 44' 37'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  3h 02' 37'' 0 Intervencions Copia hipervincle