Sessió JGL 2019/18 Ordinària de Junta de Govern Local del 14 de m...

Sessió JGL 2019/18 Ordinària de Junta de Govern Local del 14 de maig de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 14/05/2019 17:30h Publicat el: 14/05/19 11:01h

Observacions de la sessió:

1.- Actes pendents d’aprovar

JGL2019/17 Ordinària 07/05/2019

  Propostes

 2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals

2.1 Adjudicar contracte de servei de fotografia de l'ajuntament, exp. CONT1900065 mitjançant procediment obert

2.2 Aprovar la pròrroga del contracte de Servei de suport educatiu destinat a alumnes deprimària i secundària dels centres escolars del municipi CONT1700194 

2.3 Aprovar la pròrroga de la concessió demanial per a la gestió de les fires de la festamajor, festa de nadal i festa de la primavera (CONT1700029) 

2.4 Iniciar la licitació de les obres de construcció de nous vestidors al camp de futbol Joan Cortiella-Can Serrador (CONT1900091)

 3.- Regidoria de Planificació

3.1 Iniciar expedient d'alta d'ofici de la llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació OMA1600018- c Nou, 56.

3.2 Aprovació inicial del Pla especial del Riu Ripoll 

3.3 Concedir llicència d'obres majors OMA1800015, C. Arbreda 50-64 

3.4 Iniciar expedient per modificar d'ofici les característiques de la llicència de gual del ptge. Mercè Rodoreda 2-8, ptge. Montserrat Roig 2-6 i Ronda Turuguet 32-34.

3.5 Aprovar inicialment el projecte d'obres: "Estabilització de talussos a Can Font"

3.6 Aprovar inicialment el projecte d'obres: "construcció d'una edificació municipal C. Canyelles, 34"

 4.- Regidoria de Manteniment

4.1 Llicencia Obra Pública núm.: 2019-5232 

4.2 Llicencia Obra Pública núm.: 2019 -5233 

4.3 Llicencia Obres Via Pública núm.: 2019/5288

4.4 Llicencia Obres Via Pública núm.: 2019-5384

 5.- Regidoria de Cultura i Lleure

 5.1 Aprovació de l’acta d’avaluació i dels premis del concurs per la participació en la Rua de Carnaval de 2019

6.- Assumptes sobrevinguts

7.- Precs i preguntes

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria