Sessió JGL 2019/17 Ordinària de Junta de Govern Local del 7 de ma...

Sessió JGL 2019/17 Ordinària de Junta de Govern Local del 7 de maig de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 07/05/2019 17:30h Publicat el: 08/05/19 20:18h

Observacions de la sessió:

1.- Actes pendents d’aprovar
JGL2019/16 Ordinària 30/04/2019
JGL2019/15 Ordinària 24/04/2019
Propostes
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
2.1 Adjudicar contracte de subministrament material d'oficina, exp. CONT1900068, per procediment obert simplificat sumari
3.- Regidoria de Planificació
3.1 Iniciar expedient de rectificació d'ofici de les característiques de les llicències de gual del ptge. Montserrat Roig 8-24 i el  ptge. Mercè Rodoreda 10-26.
3.2 Iniciar expedient de rectificació d'ofici de les característiques de la llicència de gual del ptge. Montserrat Roig 26-46, ptge. Joan Capri 20-40 i el c. J.V.Foix, 22.
3.3 Iniciar expedient d'alta d'ofici de la llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació OMA-1600018- c Nou, 56.
3.4 Baixa de llicència de gual del c Catalunya, 100.
3.5 Alta llicències guals c Forn de Raig,11 i 13.
4.- Regidoria de Manteniment
4.1 Llicencia obres Via Pública núm.: 2019-4976
4.2 Llicencia obra Via Pública núm.: 2019-4977
5.- Regidoria de Salut, Serveis Socials i Habitatge
5.1 Convocatòria per la sol·licitud d'ajuts per la participació als casals d'estiu del municipi per l'any 2019

6.- Assumptes sobrevinguts
7.- Precs i preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria