Sessió JGL 2019/15 Ordinària de Junta de Govern Local del 24 d'ab...

Sessió JGL 2019/15 Ordinària de Junta de Govern Local del 24 d'abril de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 24/04/2019 17:30h Publicat el: 24/04/19 09:24h

Observacions de la sessió:

1.- Actes pendents d’aprovar

JGL2019/14 Ordinària 09/04/2019

Propostes

2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals

2.1. Adjudicar el contracte d'obres de Millora de la seguretat de les parades d'autobús que donen servei a les urbanitzacions Airesol AB i C (CONT1900010)

3.- Regidoria de Planificació

3.1. Concedir llicència d'obres majors OMA1800029

4.- Regidoria d’Educació, Formació i Ocupació

4.1 Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament per al Pla de suport a l'aprenentatge de la llengua anglesa entre l'alumnat dels centres educatius públics d'educació infantil i primària escolaritzat a Castellar.

5.- Regidoria de Salut, Serveis Socials i Habitatge

5.1 Convocatòria per presentar les sol·licituds derivades de les Bases reguladores per l'atorgament dels ajuts de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'Educació infantil durant el curs escolar 2019/2020.

6.- Regidoria de Cultura

6.1 Aprovar la pròrroga del Protocol d'adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais EscènicsMunicipals de la Diputació de Barcelona.

7.- Assumptes sobrevinguts

8.- Precs i preguntes

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria