Sessió JGL2019/14 Ordinària de Junta de Govern Local del 9 d'abri...

Sessió JGL2019/14 Ordinària de Junta de Govern Local del 9 d'abril de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 09/04/2019 17:30h Publicat el: 08/05/19 19:04h

Observacions de la sessió:

1.- Actes pendents d’aprovar
JGL2019/13 Ordinària 02/04/2019
Propostes
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
1.- Aprovar la pròrroga del contracte del projecte educatiu "M'activo"adreçat a joves de 15 a 17 anys escolaritzats als centres de secundària i l'escola municipal d'adults. (CONT1700122)
2.- Adjudicar el contracte de Servei de suport i de manteniment de les aplicacions informàtiques SPAI Sical i SPAI Elector (CONT1900004) mitjançant procediment negociat sense publicitat
3.- Regidoria de Planificació
1.- Aprovar les modificacions del projecte d'obres expd. núm. OMA1800010
2.- Concedir llicència d'obres majors expd. núm. OMA1800013
3.- Concedir llicència d'obres majors expd. núm. OMA1800018
4.- Regidoria de Manteniment
1.- Llicencia obres Via Pública nùm.: 2019-4129
2.- Llicencia Obres Via Pública nùm. 2019/4303
3.- Llicencia obra Via Pública nùm: 2019/4304
4.- Aprovació memòria valorada: "projecte de reforma de la coberta del gimnàs i altres millores de l’escola Emili Carles Tolrà"
5.- Regidoria d’Educació, Formació i Ocupació
1.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament, pel desenvolupament del programa ENFEINA'T, convocatòria 2018.
6.- Assumptes sobrevinguts
7.- Precs i preguntes
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta