Sessió JGL2019/12 Ordinària de Junta de Govern Local del 26 de ma...

Sessió JGL2019/12 Ordinària de Junta de Govern Local del 26 de març de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 26/03/2019 17:30h Publicat el: 03/04/19 11:23h

Observacions de la sessió:

 

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar
JGL2019/11 Ordinària 20/03/2019
Propostes
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
1.- Inici de licitació subministrament material d'oficina per procediment obert simplificat sumari, expedient CONT1900068
2.- Adjudicar el contracte d'obres de remodelació de les voreres de l'eixample -tram Carretera de Sentmenat- (CONT1900005)
3.- Regidoria de Planificació
1.- Concedir llicència de parcel·lació expd. núm. IUR1800129
2.- Concedir llicència d'obres majors expd. núm. OMA1800026
3.- Aprovació inicial Pla Especial Nucli Antic
4.- Regidoria de Salut, Serveis Socials i Habitatge
1.- Pròrroga del Servei de recollida, acollida i manteniment dels animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits de la vila (CONT1700001)
5.- Assumptes sobrevinguts
6.- Precs i preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta