Sessió JGL2019/11 Ordinària de Junta de Govern Local del 20 de març de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 20/03/2019 00:00h Publicat el: 27/03/19 08:52h

Observacions de la sessió:

 

 

1.- Actes pendents d’aprovar

JGL2019/10 Ordinària 12/03/2019

Propostes

2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals

1.- Iniciar la licitació del servei de Prevenció aliè de riscos laborals a l'ajuntament de Castellar del Vallès (CONT1900022)

3.- Regidoria de Finances i Coordinació

1.- Donar compte i ratificar la resolució de l'alcalde d'aprovació del tercer expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de l'any 2018

4.- Regidoria de Planificació

1.- Concedir pròrroga de la llicència d'obres expd. núm. OMA1500008

2.- Concedir llicència d'obres majors expd. núm. OMA1800021

3.- Aprovació memòria valorada projecte " ampliació vestidors camp de futbol"

5.- Regidoria de Manteniment

1.- Llicencia Obres Via Pública 2019-3092

6.- Assumptes sobrevinguts

7.- Precs i Preguntes

 

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo