Sessió JGL2019/10 Ordinària de Junta de Govern Local del 12 de març de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 12/03/2019 17:30h Publicat el: 22/03/19 08:51h

Observacions de la sessió:

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar
JGL2019/9 Ordinària 05/03/2019
Propostes
2.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans
1.- Oferta Pública d'Ocupació 2019
3.- Regidoria de Planificació
1.- Concedir llicència d'obres majors expd. núm. OMA1800023
2.- Llicència ambiental exp.201400047 c. Montsià, xxx
4.- Regidoria de Manteniment
1.- Llicencia Obres Via Pública núm. 2018-14606
5.- Regidoria d’Educació, Formació i Ocupació
1.- Aprovació II Addenda al conveni de col·laboració entre en el Dep. d'Ensenyament i l'Ajuntament, relatiu a l'assumpció de les despeses de l'Institut Castellar
7.- Regidoria de Salut, Serveis Socials i Habitatge
1.- Pròrroga del Servei de neteja i desinfecció preventiu de legionel·losi de les instal·lacions equipaments municipals d’alt i baix risc (CONT1600091)
2.- Pròrroga del Servei de control de plagues: desratització de la via pública i clavegueram del terme municipal de Castellar del Vallès
8.- Assumptes sobrevinguts
9.- Precs i Preguntes

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo