Sessió JGL2019/8 Ordinària de Junta de Govern Local del 26 de feb...

Sessió JGL2019/8 Ordinària de Junta de Govern Local del 26 de febrer de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 26/02/2019 17:30h Publicat el: 06/03/19 08:54h

Observacions de la sessió:

 

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar
JGL2019/7 Ordinària 19/02/2019
Propostes
2.- Regidoria de Planificació
1.- Concedir llicència d'obres majors expd. núm. OMA1800022
2.- Aprovació conveni de col·laboració entre Agència d'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament relatiu al programa de mediació per al lloguer social any 2019
3.- Aprovar conveni col·laboració i d'encàrrec de gestions relatiu a la Borsa de mediació per al lloguer social, per l'any 2019
3.- Regidoria d’Educació, Formació i Ocupació
1.- Aprovació dels convenis de col·laboració entre l'Ajuntament, centres educatius i/o empreses i alumnes, per a la realització de pràctiques professionals no laborals del projecte "NOVES PRÀCTIQUES 2018-2019"
4.- Regidoria de Salut, Serveis Socials i Habitatge
1.- Protocol de valoració per a l'assignació del Servei Local de Teleassistència des dels Serveis Socials municipals
5.- Assumptes sobrevinguts
6.- Precs i preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta