Sessió JGL2019/7 Ordinària de Junta de Govern Local del 19 de feb...

Sessió JGL2019/7 Ordinària de Junta de Govern Local del 19 de febrer de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 19/02/2019 17:30h Publicat el: 27/02/19 10:20h

Observacions de la sessió:

 

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar
JGL2019/6 Ordinària 12/02/2019
Propostes
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
1.- Adhesió a l'Acord marc del servei d'assegurança de defensa jurídica i reclamació de danys destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04 Lot 7) del CCDL - ACM, CONT1900033
3.- Regidoria de Planificació
1.- Desistiment sol·licitud de llicència d'obres majors expd. núm. OMA1800028
2.- Desistiment sol·licitud llicència d'obres majors expd. núm. OMA1800031
3.- Rectificació de les dades de la llicència de gual corresponent al carrer Montcada, 55, per modificació de la divisió horitzontal, consistent en la divisió d’un magatzem/garatge existent en dos.
4.- Aprovació memòria valorada projecte " Renovació d'un tram de l'escala de connexió entre el carrer del Repòs i el Passeig Montcada a El Racó"
4.- Regidoria de Manteniment
1.- Llicencia obres Via Pública núm. 2019/1708
2.- Llicencia Obres Via Pública 2019-1947
3.- Llicencia obres Via Pública nùm. 2019-1949
5.- Regidoria de Dinamització Econòmica
1.- Baixa conveni cessió local núm.10 del Centre de Serveis
6.- Regidoria d’Educació, Formació i Ocupació
1.- Cessió i ús del gimnàs de l'escola Joan Blanquer a l'entitat de Ball de gitanes.
7.- Assumptes sobrevinguts
8.- Precs i Preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta